Lakossági felhívás

Letölthető:

Dombóvár Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete a Településkép védelméről 2018

Dombóvár Településképi Arculati Kézikönyv 2018

(javasoljuk a fájlok lementését a könnyebb olvasás érdekében)Tisztelt Partnerünk!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) sz. kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  251/2018. (VI.28.) Kt. határozata alapján megindította a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésének folyamatát.

 

Az Önkormányzat a tervezés megindítása előtt, a 44/2017. (VIII. 2.) számú önkormányzati rendeletével döntött a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, melyeket jelen eljárás során is alkalmazni kíván.

A rendelet alapján tájékoztatom, hogy Dombóvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hübner Mátyás EV. bízta meg a településrendezési eszköz kidolgozásával, így dr. Hübner Mátyás és dr. Gyergyák János önkormányzati főépítész irányításával megkezdődött a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet kidolgozása.

 

Tisztelettel kérem, hogy a készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatosan megfogalmazott véleményével segítse városunk településképi rendeletének megalkotását. Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy a témában Dombóvár Város Önkormányzata Lakossági Forumot tart, melynek helyszíne és időpontja a következő:

 

Német ház (7200, Dombóvár, Bezerédj utca 14.)

2018.október 3. 17:00

 

A partnerek a lakossági fórumon szóban vagy a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módon:

a) papíralapon a polgármesternek címezve, Dombóvár Város

Önkormányzatának címére (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) történő

megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a foepitesz@dombovar.hu címre.

 

 

A véleményezési szakasz során beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott tervezőnek átadja.


Letölthető:

Dombóvár Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete a Településkép védelméről 2018

Dombóvár Településképi Arculati Kézikönyv 2018

(javasoljuk a fájlok lementését a könnyebb olvasás érdekében)


 

Dombóvár, 2018. október 1.

 

 

Szabó Loránd


2018 OKT 01 09:29:38/