Lakossági felhívás konzultációra

Tisztelt Partnerünk!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) sz. kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  251/2018. (VI.28.) Kt. határozata alapján megindítja a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésének folyamatát. Az Önkormányzat a tervezés megindítása előtt, a 44/2017. (VIII. 2.) számú önkormányzati rendeletével döntött a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, melyeket jelen eljárás során is alkalmazni kíván.

 

Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy a témában Dombóvár Város Önkormányzata Lakossági Forumot tart, melynek helyszíne és időpontja a következő:

Polgármesteri Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.)

2018.július 18. 17:30

 

A partnerek a lakossági fórumon szóban vagy a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a polgármesternek címezve, Dombóvár Város

Önkormányzatának címére (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) történő

megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a foepitesz@dombovar.hu címre.

 

Az előzetes tájékoztatási szakasz során beérkezett véleményeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott tervezőnek átadja.

 

 

Dombóvár, 2018. június 10.

 

 

Szabó Loránd


2018 JÚL 10 12:56:07/