Lakossági felhívás


Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. Tehát a támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.

 

A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.).

 

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Tehát az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye, amelyet az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya) kell igazolni.

 

Az igénybejelentést az a Dombóvár közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tenni.

 

Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Az igénybejelentés formanyomtatványa ide kattintva megtalálható, valamint papír alapon a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. fszt.).

 

A kitöltött „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére” elnevezésű formanyomtatványt személyesen a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. fszt.) ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a Hatósági Irodának címezve (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) lehet benyújtani.

 

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 8.00 órától – 12.00 óráig, 12.30 órától – 16.00 óráig; csütörtök 8.00 órától – 12.00 óráig, 12.30 órától – 17.30 óráig.

 

 

 

Dombóvár, 2018. augusztus 10.

 

 

 

dr. Szabó Péter

      jegyző


2018 AUG 10 10:44:14/