Lakossági és partnerségi felhívás

Felhívás előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételre

Dombóvár Város településrendezési eszközeinek

2017.évi teljes eljárásban történő módosítására

                                                          

 

Tisztelt Partnerünk!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 37. §-ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 309/2017. (VI. 29.) Kt. és a 367/2017. (IX. 5.) Kt. határozataiban a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről döntött.

 

A Tr.-ben foglalt követelményekkel összhangban jelen Felhívással tájékoztatjuk minden Partnerünket a szóban forgó tervekkel kapcsolatosan az előzetes tájékoztatási szakasz megindításáról a következő tartalommal:

  • Az előzetes tájékoztatási szakasz 2018.01.10-én indul.

  • A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató meghirdetésétől, átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban partner a Tr. 29/A. § szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít;
  • „A partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben, postai úton Dombóvár Város Önkormányzatának címére (7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.) kérjük megküldeni, vagy a foepitesz@dombovar-hu email címre.

 

Tájékoztatom, hogy a témában Dombóvár város Önkormányzata Lakossági fórumot tart, melynek helyszíne és időpontja a következő:

Polgármesteri Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.).

2018. január 22. 17:00 órakor

 

Jelen felhívás közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, online lapban, és az önkormányzat hivatalos oldalán, a www.dombovar.hu kerül közzétételre 2018.01.10 - 2018.01.31 időszakban, az előzetes tájékoztatási szakasz megindításától a befejezéséig (21 nap, melyben szerepel a lakossági fórum 8 napos észrevételezési határideje is).

 

Dombóvár, 2018. január 08.

 

Szabó Loránd


2018 JAN 10 14:14:07/