„SZÜRETI BÁL” elnevezésű alkalmi zenés rendezvényre vonatkozó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása

Az ügy tárgya, rövid ismertetése: A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél III./815-3/2018. ügyszámon, Pápai István László ev. kérelmére a 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. szám, 1294/9 hrsz. alatti Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 2018. október 27-én 20.00 órától 2018. október 28-án 04,00 óráig megrendezésre kerülő „SZÜRETI BÁL” elnevezésű alkalmi zenés rendezvényre vonatkozó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában 2018. október 3-án indult közigazgatási hatósági eljárás során hozott döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89.§ értelmében az alábbi közleményt adom ki.


Az eljáró hatóság megnevezése: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Székhelye, az ügyintézés helye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Ügyintéző neve: Sipos Nóra

Telefonszáma: 06-74/564-556

Ügyfélfogadási idő:     H, Sze, Cs: 08,00-12,00     12,30-16,00 K, P: nincs ügyfélfogadás!


A döntés a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.) a fent megjelölt ügyintézőnél megtekinthető.

A környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdés alapján: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. szám, 1294/9 hrsz. alatti telekingatlan határától számított 100 méteres távolságon belüli terület:

 

S.sz

Közterület elnevezése

Házszám

Ingatlan

helyrajzi

száma

Építményjegyzék szerinti besorolása

1.

Dombó Pál utca

15-17.

1299/5

Lakóépület 1122

2.

Bezerédj utca

2/b.

1296

Iskola 1263

3.

Bezerédj utca

2/a.

1295

Óvoda 1263

4.

Jókai utca

22.

1293/6

Lakóépület 1122

5.

Jókai utca

20.

1294/2

Lakóépület 1122

6.

Hunyadi tér

19.

1321/3

Lakóépület 1122

 

A határozat ellen az érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül a Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához – 7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2. – címzett, de a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott, 10.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85.§ 5. bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Az iratokba való betekintés és az üggyel kapcsolatos nyilatkozattétel lehetősége a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.) az ügyfélfogadási idő alatt biztosított.

 

Dombóvár, 2018. október 3.

 

dr. Szabó Péter jegyző megbízásából:                                       

        dr. Szemes Ádám

városüzemeltetési irodavezető


2018 OKT 10 09:19:04/