Pályázati felhívás

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet természetes személyek részére az őket, mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a közterületek tisztántartására, kaszálására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása céljából.


A pályázatot azon magánszemélyek nyújthatják be, akik:

  • 250 m2-nél nagyobb területet gondoznak, 
  • a háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 63. életévet, vagy a pályázó súlyos mozgáskorlátozott és a vele együtt élő személyek mindegyike betöltötte a 63. életévet,
  • és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,-Ft), egyedülálló személy 400%-át (114.000,-Ft).

A pályázatok a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Dombóvár, Szabadság u. 18., ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 8-16 óráig) nyújthatóak be.


A pályázati feltételeknek megfelelő kérelmező esetén a Képviselőtestület 2017. szeptember 30. napjáig legfeljebb három alkalommal elvégezteti a kaszálást az ingatlan előtti közterületen.

 

Dombóvár, 2017. május 2.

 

                                                                                      Dombóvár Város Önkormányzata
Letölthető:

Pályázat 2017 -  a közterületek tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása céljából

2017 MÁJ 16 13:56:47/