Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Park u. 2. I/2. szám alatti önkormányzati bérlakást

A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Park u. 2. I/2.

 • komfortfokozat: összkomfortos
 • alapterület: 21 m², 1 szoba
 • Bérleti díj: 2.100,- Ft/ hó

 

A lakások bérleti jogának elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan fogyatékkal élő személy, aki

 • az önálló életvitelre legalább részben képes,
 • a lakásfenntartás költségeinek fedezéséhez megfelelő, igazolt jövedelemmel rendelkezik, 
 • amennyiben egészségi állapota engedi, vegyen részt a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület komplex rehabilitációs programjában.
 • A bérbeadás maximális időtartama 10 év.

A pályázathoz csatolni kell:

 • orvosi véleményt a pályázó önálló életvitelre való alkalmasságáról,
 • a pályázó nettó jövedelmének igazolását,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a lakóegységek közösségi helyiségében rendezendő programokba bekapcsolódik, 
 • a lakók által közösen kialakított házirendet elfogadja,
 • amennyiben egészségi állapota engedi a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület komplex rehabilitációs programjában történő részvétel igazolását.

 

A pályázat benyújtásának

Határideje: 2018. február 15. (csütörtök) 16 óra

Helye: A pályázatokat „Lakáspályázat fogyatékkal élők lakóegységére” és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalba (Dombóvár, Szabadság u. 18.) Tóth Tímea szociális igazgatási ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

 

A pályázatok a benyújtási határidőt követő a Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó pedig 10 napon belül írásban kap értesítést.

 

Tájékoztatom arról, hogy sikeres pályázat esetén a bérbeadóval történt szerződéskötést követően köteles dr. Visegrádi Ágnes dombóvári közjegyző előtt aláírni a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést, valamint az adott lakásra vonatkozó kiköltözési nyilatkozatot. A szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a bérleti jogot nyert pályázónak kell megfizetnie.

Amennyiben a közjegyzői okirat aláírása az Ön mulasztása miatt a bérbeadóval történt szerződéskötést követő 15 napon belül nem történik meg, a szerződés a lakás bérletére vonatkozó jogosultságát elveszti.


A lakás a pályázat összeállítását megelőzően megtekinthető, az erre vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni!


Időpont-egyeztetetés:

 • személyesen: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. irodájában (Kinizsi u. 37.), vagy
 • telefonon: 74/565-555-ös telefonszámon

 

 

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!


2018 FEB 01 14:29:31/