Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére


Dombóvár, Teleki u. 14. IV/15. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

  • komfortfokozat: összkomfortos
  • alapterület: 39 m², 1 szoba
  • bérleti díj: 7.100,- Ft/hó
  • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

A Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület energetikai tanúsítványszáma: -00491881

 

 

A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok a házas illetve élettársi kapcsolatban élők, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

  • állandó jellegű kereső tevékenységet végeznek vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban állnak, vagy terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozási díjat kapnak;
  • kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél vagy biztosító intézettnél szerződést köt, mely alapján a lakáscélú megtakarításuk összege eléri a 32.100,- Ft-ot;
  • 35. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be; 
  • Egyikük sem rendelkezik saját lakással.

 

A Fecskeházban maximum 5 évre lehet elhelyezési jogot nyerni. Azoknak a „Fecskeházben” elhelyezett bérlőknek az esetében, akik a bérleti szerződésük időtartama alatt gyermekük születik, a lakásbérleti szerződése gyermekenként további 1 évvel meghosszabbítható.

 

A bérleti jogviszonyt annak lejárta előtt is meg kell szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt bérlő 3 hónapig a bérleti díj-, illetve közüzemi díjfizetési kötelezettségének vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

 

A fecskeházi elhelyezés feltételeinek részletes szabályait Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) számú rendelete 9. § határozza meg.


Amennyiben a fentiek alapján a pályázatra megfelelő számú fiatal házaspár/élettárs igénylőként nem jelentkezik, aDombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) számú rendelete 9. § (12) bekezdése alapján 1 éves időtartamra az alábbi lakbérrel másnak is kiadható a piaci alapon bérbe adható lakások bérbeadásának szabályai szerint.

 

Dombóvár, Teleki u. 14. I/4. szám alatti lakás:

-          bérleti díj: 14.160,- Ft/hó

 

Tájékoztatom arról, hogy sikeres pályázat esetén az Nkft-nél történt szerződéskötést követően köteles dr. Visegrádi Ágnes dombóvári közjegyző előtt aláírni a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést, valamint az adott lakásra vonatkozó kiköltözési nyilatkozatot.A szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a bérleti jogot nyert pályázónak kell megfizetnie.

 

Amennyiben a közjegyzői okirat aláírása az Ön mulasztása miatt az Nkft-nél történt szerződéskötést követő 15 napon belül nem történik meg, a szerződés a lakás bérletére vonatkozó jogosultságát elveszti.

 

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (Kinizsi u. 37.) ügyfélszolgálatán, illetve letölthető a Dombóvár internetes portáljáról (www.dombovar.hu).


A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni

  • Személyesen a Dombóvári Város– és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. irodájában (Kinizsi u. 37.), vagy 
  • Telefonon a 74/565-555-ös számon.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 21. (kedd) 16 óra

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (Dombóvár, Szabadság u. 18.) Tóth Tímea szociális igazgatási ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

 

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra.

 

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

 

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!


2017 NOV 07 17:49:07/