Dombóvár Város Önkormányzata 2018. december 15. napjáig meghosszabbítja a kötelező ebösszeírás határidejét.

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

 

Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2018. december 15. napjáig meghosszabbítja a kötelező ebösszeírás határidejét.

 

Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésének értelmében, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az adatlapot akik az előző, 2015. évi ebösszeíráskor már szolgáltattak adatot.

 

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok, illetve ebtartók kötelessége.

 

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:

  • a Dombóvári Polgármesteri Hivatalban portáján (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.), illetve a Városüzemeltetési Iroda titkárságán (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. I. em.),
  • letölthető az önkormányzati weboldalról a www.dombovar.hu linkre kattintva (Ügyintézési kalauz/Városüzemeltetési Iroda/Letölthető nyomtatványok),
  • nyomtatással, fénymásolással  korlátlanul sokszorosíthatók.


 

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

 

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2018. november 15. napjáig visszajuttatni:

 

  • személyesen a Dombóvári Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda titkárságára (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. I. em.), 
  • levélben, postai úton a 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. címre,
  • elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) azvarosgondnok@dombovar.hu címre megküldve.

 

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

 

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető a Dombóvári Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a honlapról. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes

 

 

 

Együttműködésüket köszönöm!

                              

 

 

dr. Szabó Péter

 jegyző

 


2018 NOV 14 13:42:23/