Lakossági felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztató lomtalanítási akcióról!


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dél – Kom Nonprofit Kft. lomtalanítási akciót szervez Dombóvár város területén a szabványos edényzetbe nem helyezhető hulladékok elszállítására


2018. április 23. és 2018. április 27. közötti időszakban

egyszeri alkalommal.


Kérjük, hogy a tájékoztatónkat olvassa át figyelmesen!

 

A kihelyezett lom begyűjtése a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés miatt szakaszosan fog történni az alábbiak szerint:


  • április 23. (hétfő): Szőlőhegy, Szuhay-domb
  • április 24. (kedd): Belváros 
  • április 25. (szerda): Kertváros
  • április 26. (csütörtök): Újdombóvár
  • április 27. (péntek): Gunaras, Tüske.

 

A lomot az ingatlan előtti közterületen kérjük elhelyezni – a szállítást megelőzően egy-két nappal – úgy, hogy a gyalogos és közúti forgalmat, valamint a csapadékvíz elvezetést ne akadályozza. Méretét és anyagát figyelembe véve szabadon vagy zsákba, dobozba, edénybe téve helyezhető ki a lom.

 

Nem helyezhető ki háztartási jellegű hulladék, salak, építési törmelék, a környezetre veszélyes hulladék (pl: akkumulátor, használt autógumi, fürdőszobai szaniter áru, savas-, maró- és robbanó hatást kiváltó flakonok, tartályok)! Amennyiben a Szolgáltató munkatársai ilyen anyagot találnak, nem szállítják el. A szolgáltató gépjárművei kamerával ellátott munkagépek.

 

Kérjük a lakosságot, hogy figyeljenek oda környezetükre és tartsák be az előírásokat!


2018 ÁPR 03 10:27:17/