Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Tourinform Irodába irodavezető, idegenforgalmi ügyintézői munkakör betöltésére.

Dombóvár Város Önkormányzata

a Tourinform Irodába irodavezető, idegenforgalmi ügyintézői

feladatkörbe munkatársat keres

határozatlan időre, 4 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Feladatok:

 • Idegenforgalmi feladatok ellátása
 • Felvilágosítás nyújtása a vendégeknek a városról, nevezetességeiről, programokról.
 • Tájékoztatás a környező településekről, azok nevezetességeiről, programjairól. 
 • Kiadványok osztása, ajándéktárgyak értékesítése, biciklik bérbeadása.
 • Információ-nyújtás belföldi programokról, nevezetességekről.
 • Felvilágosítás telefonon, Interneten, személyesen.
 • Kapcsolat-tartás a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. 
 • Városkártyával kapcsolatos ügyek intézése.
 • Részvétel programok szervezésében, kiadványok készítésében
 • Szervezi és felügyeli a gunarasi piac működését.

 

Elvárások:

 • szükséges iskolai végzettség: felsőfokú szakirányú végzettség, vagy középfokú szakmai végzettség és legalább 3 éves szakmai gyakorlat, 
 • nyelvismeret: legalább egy idegen nyelv (angol, német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), 
 • felhasználói szintű számítástechnikai alapismeretek,
 • jó helyismeret.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. 
 • A feltételként előírt iskolai végzettsége(ke)t, szakképesítés(eke)t tanúsító okirat(ok) másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás alatt, nem áll foglalkozástól eltiltás alatt vagy közalkalmazotti jogviszony). 
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggő – kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

Foglalkoztatás jellege, jogállás, illetmény:

 • A foglalkoztatás jellege: a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. 
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására a juttatásokra a közalkalmazottak jogállására szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 • A jogviszony négy hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.  

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), 
 • személyesen: Városháza, Polgármesteri és Jegyzői titkárság, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Tourinform Iroda, idegenforgalmi ügyintéző, irodavezető”.

 

A pályázat elbírálásának módja:

 • az írásbeli pályázatok alapján – a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően –, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

 

A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilia Anita, a Polgármesteri és Jegyző Iroda irodavezetője,a 06/74/564-502-es telefonszámon nyújt.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

 

Az eredményről minden pályázót értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

 

Dombóvár, 2018. május 10.

 

 

Szabó Loránd

 

 

 


2018 MÁJ 15 09:58:57/