A Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet hivatalsegéd, gépjárművezető munkakör betöltésére.

Dombóvár Város Önkormányzata

hivatalsegéd, gépjárművezető

munkatársat keres határozatlan időre, próbaidőkikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

Feladatok:

 • Személyszállítási és egyéb szállítási feladatok ellátása, gépkocsik vezetése.
 • Gépjárművek folyamatos műszaki ellenőrzése, szükség esetén szakszervizbe történő bejelentése és elvitele, a gépjárművek hatósági dokumentumaiban foglaltak nyomon követése és azokkal kapcsolatos ügyintézés.
 • A gépjárművek tisztítása és rendben tartása, kisebb karbantartási feladatok ellátása, az észlelt és jelzett hibák kijavítása, javíttatása. 
 • Közreműködés az önkormányzati és hivatali rendezvények, ünnepségek tárgyi és technikai feltételeinek biztosításában, előkészítésében és lebonyolításában.
 • Kisebb rakodási, áruszállítási és egyéb kisegítő feladatok ellátása.
 • Részvétel a Hivatal eszközbeszerzéseiben. Segítség nyújtása a gondnoknak az irodaszer és egyéb hivatali igények teljesítésében.
 • Küldemények kézbesítési feladatainak ellátása. 
 • Szakképzettséget nem igénylő karbantartási feladatok ellátása. Amennyiben rendelkezik szakképesítéssel annak megfelelő karbantartási munkák elvégzése
 • Az ingatlanhoz tartozó utak, járdák rendszeres tisztán tartása (seprés, hulladék összegyűjtése), az ingatlanon lévő zöldfelület gondozása (fűnyírás, sövényvágás, növény-gondozás). Hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, 
 • B kategóriás jogosítvány megléte.

 

Szükséges iskolai végzettség:

 • legalább középfokú végzettség.

 • Előnyt jelent a karbantartói feladatokhoz kapcsolódó szakképesítés megléte.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz. 
 • Az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „hivatalsegéd, gépkocsivezető”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt. 
 • A munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. augusztus 13.

 

 

 

Szabó Loránd

 


2018 AUG 17 08:00:43/