A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

közterület-felügyelő

munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

 

Feladatok:

 • Illetékességi területén a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata.
 • A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által előírt tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, illetve szankcionálása ( pl.: tiltott helyen, zöldterületen parkoló gépjárművek).
 • Közreműködés a közterület, az épített- és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében.
 • Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében (parkfenntartás, kézi hó-eltakarítás, stb.).
 • Fellép a szabálytalan kutyasétáltatás észlelésekor.
 • Közreműködés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás igénybe vétele szabályosságának ellenőrzésében.
 • Közreműködés a rendezvények helyszínének biztosításában. 
 • Elkészíti a munkakörébe tartozó statisztikákat.

 

Szükséges iskolai végzettség: (a29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 30. pont szerint a közterület-felügyelő feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I.         besorolási osztályban:

 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

II. besorolási osztályban:

 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 •  jogosítvány megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • Vezetői engedély másolata.
  A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: 
 •  nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2019. január 25. 
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szemes Ádám, aljegyző, irodavezető nyújt, a 74/564-586-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „közterület-felügyelő”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2019. január 8.

 

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző

 

 

 


2019 JAN 11 09:44:06/