A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet műszaki ügyintézői munkakör betöltésére.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző

munkatársat keres határozatlan időre 6 hónappróbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

Feladatok:

 • Önkormányzati, Hivatali beruházások, felújítások lebonyolításának koordinálása, szervezése.
 • Közreműködés a Lakásgazdálkodási NKft-nek kiadott feladatok koordinálásában.
 • Az irodavezető munkájának segítése műszaki területen (pl.: helyszíni bejárások, hatósági engedélyezés, árajánlatok kérése, megrendelések intézése, beruházások ellenőrzése, stb.) 
 • Önkormányzat intézményeiben végzett műszaki fenntartási munkák végzéséhez segítség nyújtása az intézményvezetőknek, az elvégzett munkák ellenőrzése. 
 • Közreműködés a város költségvetésének előkészítésében.
 • Műszaki témájú képviselő-testületi előterjesztések készítése.
 • Közreműködés az önkormányzati rendeletek előkészítésében.

 

Szükséges iskolai végzettség: (a29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 20. üzemeltetési feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség.

II.   besorolási osztályban:

 • műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:

 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teufel Judit mb. irodavezető nyújt, a 74/564-594-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „műszaki ügyintéző”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. június 18.

 

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző

 


2018 JÚN 22 11:26:18/