A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet műszaki ügyintézői munkakör betöltésére. 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző

munkatársat keres határozatlan időre 6 hónappróbaidő kikötésével.Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Feladatok:
 • Önkormányzati, Hivatali beruházások, felújítások lebonyolításának koordinálása, szervezése.
 • Közreműködés a Lakásgazdálkodási NKft-nek kiadott feladatok koordinálásában.
 • Az irodavezető munkájának segítése műszaki területen (pl.: helyszíni bejárások, hatósági engedélyezés, árajánlatok kérése, megrendelések intézése, beruházások ellenőrzése, stb.).
 • Önkormányzat intézményeiben végzett műszaki fenntartási munkák végzéséhez segítség nyújtása az intézményvezetőknek, az elvégzett munkák ellenőrzése. 
 • Közreműködés a város költségvetésének előkészítésében.
 • Műszaki témájú képviselő-testületi előterjesztések készítése. 
 • Közreműködés az önkormányzati rendeletek előkészítésében.

Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 20. üzemeltetési feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:
- felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség. 

II. besorolási osztályban: 
 • műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
                  
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 

  A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: 
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.    

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szemes Ádám, aljegyző, irodavezető nyújt, a 74/564-586-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „műszaki ügyintéző”. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet. 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

Dombóvár, 2018. november 10.dr. Szabó Péter
jegyző2018 NOV 14 09:25:35/