A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet portaszolgálati feladatok ellátására.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

portaszolgálati

munkatársat keres, határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 

Feladatok:

 • A Városháza épületében portaszolgálati, ügyfélszolgálati koordinátori és vagyonvédelmi szolgálati tevékenység ellátása. 
 • Ellenőrzi a dolgozók, és az ügyfelek be- és kilépésének jogosságát. 
 • Ügyfelek, vendégek, látogatók eligazítása, tájékoztatása, felvilágosítása, szükség esetén épületen belül kísérése, udvarias stílusban. 
 • Ügyfelek részére sorszám biztosítása. 
 • Riasztórendszer, telefonközpont, biztonsági kamera-rendszer, iroda- és egyéb kulcsok kezelése. 
 • A riasztórendszer távfelügyeletét ellátó cég ügyeleti riasztása esetén az épület ellenőrzése, és a szükséges intézkedések megtétele.

 

Szükséges iskolai végzettség:

 • középiskolai végzettség, és
 • vagyonvédelmi szakképzettség (személy- és vagyonőr, vagy biztonsági őr, stb.).

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • Önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „portás”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új jogviszony esetén három hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. május 14.

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző

 


2018 MÁJ 16 12:19:13/