Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet településrészi gondnoki feladatok ellátására.

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet településrészi gondnoki feladatok ellátására,

 

Foglalkoztatni kívánt személyek száma: 3 fő.

 

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős (napi 8 óra).

 

Feladat: három földrajzilag elkülönülő terület

1.)     Mászlony-Szilfás-Szarvasd,

2.)     Szőlőhegy,

3.)     Gunaras

településrészeken, településrészi gondnoki feladatok ellátása.


Feladatok részletezése:

 • A terület folyamatos ellenőrzése, kisebb karbantartói, műszaki problémák megoldása pl.: megrongált padok javítása.
 • Vízátereszek állapotának figyelemmel kísérése, szükség szerinti tisztítása. 
 • Segítség nyújtása az azonnali intézkedést igénylő, nem rendszeres parkgondozási, síkosság-mentesítési feladatok elvégzéséhez pl.: útkereszteződések beláthatóságának biztosítása. 
 • Köztisztasági feladatok ellátása. 
 • Településrészi rendezvény lebonyolításának segítése.
 • Kapcsolattartás együttműködés a Hivatal munkatársaival a felmerült problémák megoldása érdekében.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet.

 

Szükséges iskolai végzettség: középfokú végzettség és kisgépkezelői tanúsítvány.

 

A pályázathoz csatolandó:

 • önéletrajz,
 • a végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely területen vállalná a tevékenység ellátását, 
 • nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                

A pályázat elbírálásának módja: az írásbeli pályázatok alapján – a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – a munkáltató dönt.

A pályázatoknak 2018. május 11-éig kell beérkezniük Dombóvár Város Önkormányzatához(7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „településrészi gondnok”.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója, a jogviszony létrejöttekor 3 hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. április 24.

 

 

 

Szabó Loránd

 


2018 ÁPR 26 08:36:26/