A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet civil- és ifjúsági referens munkakör betöltésére.


Feladatok:

 • Kommunikációs feladatok ellátása, médiával való kapcsolattartás. A helyi médiában való megjelenés koordinálása. Folyamatos sajtófigyelés. 
 • Az önkormányzat és a hivatal kommunikációs feladatainak segítése, sajtótájékoztatók szervezése.
 • Rendezvényszervezés.
 • A város arculatával, marketingtevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 • Az önkormányzati honlapok tartalmának aktualizálásában részvétel. 
 • Kapcsolatot tart a társadalmi és civil szervezetekkel. A civil szervezetek önkormányzati támogatásával kapcsolatos ügyintézés, illetve javaslattétel a civil szervezetek támogatására elkülönített keret felhasználására. 
 • Civil koncepció készítése, illetőleg a végrehajtásban részvétel. 
 • A kulturális, közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos feladatok koordinálása. 
 • Az ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása. 
 • A polgármester, alpolgármesterek napi munkavégzését elősegítő titkársági (ügyviteli, adminisztrációs és reprezentációs) feladatok ellátása. 
 • Előterjesztések készítése.
 • A termelői piac, valamint a Start Pláza működésének felügyelete, árusítások ütemezése, szükséges adminisztrációs, hatósági ügyek intézése. 
 • A „Dombóvári Zöldküllős vagyok” programhoz kapcsolódó feladatok ellátása, kapcsolattartás.

 

Szükséges iskolai végzettség: (a29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 29. pont szerint a civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:

 • államtudományi és közigazgatási felsőoktatás szakjain szerzett szakképzettség; vagy 
 • felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy 
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.

II. besorolási osztályban:

 • közszolgálati középiskolai végzettség; vagy
 • középiskolai végzettség és közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: 
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilia Anita, irodavezető nyújt, a 74/564-502-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „titkársági ügyintéző”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a polgármester és az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. szeptember 5.

 

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző

 


2018 SZE 11 08:55:32/