Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 35.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kisgyermeknevelői feladatok ellátása a törvényességi keretek betartásával, a munkaköri leírás alapján


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), -vagy- bölcsődei szakgondozó (OKJ), -vagy- csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), -vagy- csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), -vagy- csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), -vagy- kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), -vagy- csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), -vagy- csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);,


Elvárt kompetenciák:

        gyermekcentrikus szemléletmód, kreativitás, innovatív gondolkodás, csapatmunka,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálintné Bende Klaudia nyújt, a 06-20-592-2720 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

        Személyesen: Bálintné Bende Klaudia, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 35. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dombóvár Város Honlapja - 2017. október 28.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


2017 OKT 30 11:18:50/