Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 01.01. - 2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 35.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelői feladatok ellátása a törvényességi keretek betartásával a munkaköri leírás alapján.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, csecsemő-és kisgyermeknevelő(BA) - vagy - bölcsődei szakgondozó(OKJ) - vagy - csecsemő-és kisgyermekgondozó(OKJ) - vagy - csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó(OKJ) - vagy - csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó(OKJ) - vagy- kisgyermekgondozó-nevelő(OKJ) - vagy - csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens(FOKSZ) - vagy - csecsemő-és gyermekgondozó(OKJ) ,


Elvárt kompetenciák:

        felhasználói szintű számítógépes ismeret,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálintné Bende Klaudia nyújt, a 06-20-592-2720 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

        Személyesen: Bálintné Bende Klaudia, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 35.  


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 19.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dombóvár Város Honlapja - 2017. december 4.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 2.


A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


2017 DEC 04 07:57:21/