Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Könyvtáros munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Textlib integrált könyvtári rendszer kezelése, kölcsönzés, nyilvántartások vezetése, adminisztráció, adatbázis-kezelés, programok, rendezvények szervezése


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - Szakirányú képesítés vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképesítés,

        Jártasság a könyvtári munkában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),


Elvárt kompetenciák:

        pontosság,

        konfliktuskezelés,

        rugalmasság,

        megbízhatóság,

        jó kommunikációs készség szóban és írásban,

        csapatszellem,

        kreativitás,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Motivációs levél


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.


A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/K/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Elektronikus úton Bán Emma részére a dombkonyvtar@gmail.com E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bán Emma, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vkd.hu - 2019. január 14.

        www.dombovar.hu - 2019. január 14.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 14.


2019 JAN 15 11:21:00/