A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

környezetvédelmi ügyintéző

munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Feladatok:

 • Telepengedélyezéssel, illetve bejelentéshez kötött ipari tevékenységet végzők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 
 • Környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása.
 • Jegyzői hatósági feladatok ellátása. 
 • A közösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendeletben meghatározott feladatok ellátása. 
 • Fakivágási engedélyezési eljárás döntés-előkészítésében részvétel.
 • Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok ellátása, összefogása.
 • Hulladékgazdálkodási tevékenység koordinálása, felügyelete, fejlesztési lehetőségek keresése. Települési folyékony hulladék-kezelés felügyelete. 
 • A munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati rendeletek előkészítése, azok végrehajtásának ellenőrzése. 
 • Környezetvédelmi programok, rendezvények, szervezése, lebonyolítása. 
 • Munkakörhöz kapcsolódó statisztikák, jelentések elkészítése.

 

Szükséges iskolai végzettség: (a29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 26. pont szerint a környezetvédelmi és vízügyi feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:

 • felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.

II. besorolási osztályban:

 • közszolgálati, mezőgazdasági, erdészeti és vadgazdálkodási, kertészet és parképítési, építőipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és környezetvédelem, természetvédelem-vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: 
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „környezetvédelmi ügyintéző”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján – a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – a kiválasztásról a munkáltató dönt.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. június 5.

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző

 


2018 JÚN 07 10:50:56/