Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Bezerédj Amália utca 33.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényességi keretek betartásával a munkaköri leírás alapján


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,


Elvárt kompetenciák:

        gyermekcentrikus szemléletmód, kreativitás, innovatív gondolkodás, csapatmunka,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél

        Erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teufelné Glaub Ágnes nyújt, a 06-74-465-315 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Zrínyi Miklós utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 556/2018/I.-5 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Teufelné Glaub Ágnes, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Zrínyi Miklós utca 10.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dombóvár Város Honlapja - 2018. szeptember 20.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 19.


A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


2018 SZE 24 07:55:15/