Ráfért a kotrás
Képviselő-testületünk március 26-i ülésén – többek között – arról is döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő közcélú vízelvezető árkok üzemeltetésével a Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulatot bízza meg. Az átadott csatornák karbantartására ötéves terv készült. 

Erre az évre a Szahay-dombi árok gyökérzónás mederkotrása lett betervezve.
A Társulat munkatársai július elején elkezdték a szóban forgó munkálatokat. A Szuhay-dombi árok valóban jelentősen feltöltődött hordalékkal, éppen ideje volt már a mederkotrásnak, amit az itteni felvételek is bizonyítanak.

2015 JÚL 10 11:33:06/