Sporttelep: nem lesz népszavazás
Elbukott a Jobbik dombóvári elnökének népszavazási kezdeményezése, a helyi választási bizottság megtagadta a hitelesítést, mert a kérdést megtévesztőnek találta, az nem felelt meg az egyértelműség követelményének.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Dombóvár Város Önkormányzata az 531/2015. (XI. 30.) Kt. határozatot visszavonja és így a Dombóvár, Katona József u. 37. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep területe ne legyen elidegenítve, és az ingatlanra vonatkozó Helyi Építési Szabályzat előírásai ne változzanak?” Ezt a kérdést tette volna fel népszavazásra Monostori János, a Jobbik dombóvári elnöke.


Ha első olvasatra nem teljesen világos, mi is lett volna a kérdés lényege, azon nincs mit csodálkozni. Éppen ez volt a problémája a választási bizottságnak is: a kérdés nem volt egyértelmű, sőt, megtévesztőnek találták.

A kérdésben nevesítette Monostori az önkormányzat határozatát. Így, bár erről a polgároknak nem kell feltétlenül tájékozódniuk, arról is szavaztak volna, hogy a „Black Angles” Női Labdarúgó Egyesület ne használhassa a szóban forgó sporttelepet, illetve hogy polgármester ne egyeztethessen a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatóságával.

A választási bizottság döntését az Alkotmánybíróság azon döntése alapozta meg, mely szerint „a népszavazásra feltett kérdésnek egyértelműen eldönthetőnek kell lennie, arra a választópolgárnak „igen”-nel vagy „nem”-mel kell tudnia válaszolni. Ebből következően a túl bonyolult, érthetetlen, értelmezhetetlen, félreérthető vagy félrevezető kérdés nem tekinthető egyértelműnek.”

2016 FEB 03 10:33:21/