Szociális ellátások új adókból? Dombóváron nem!
Módosult a szociális törvény, sok ellátás elkerült az önkormányzatoktól, másokra újabb adósarcokkal teremtetné elő az állam a pénzt a településekkel. Városunkban ez utóbbi másképp lesz.

Stadionokra van pénz, szociális ellátásra nincs – összegezhetnénk a 2015-ös hazai pénzügyi tendenciát. Az önkormányzatokat újabb megszorítások sújtják, miközben a március elsejével a szociális ellátásban beállt változások miatt újabb teher rakódik a településekre. Ez lehet anyagi teher, ha a város kifizeti az eddigi járandóságokat, vagy lelki, ha az adott település vezetése beletörődik, hogy nem tud gondoskodni a rászorultakról, illetve ha a kormány sugallatára új, „kreatív”, de megint csak a lakosságot sújtó adókkal teremti rá elő a pénzt.

A képviselő-testület február 19-i ülésén született döntés alapján egyértelmű: Dombóvár nem áll be ebbe a sorba. Az korábban kiderült, hogy új adót a városunkban nem vezet be az önkormányzat, most már az is egyértelmű: a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület képviselőcsoportja nem mond le a rászorultakról.

Vannak elkerülhetetlen, lényeges változások. Amint azt Kiss Béla alpolgármester, szociális szakember elmondta: a törvény változásával a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és a rendszeres szociális segélyben részesülők egy része elkerül a járási hivatalokhoz, onnan kapnak ellátást. Rossz hír, hogy míg korábban az önkormányzat egészében látta a problémákat, ez most megszűnik. Jegyzői hatáskörből a járási hivatalhoz kerül az aktív korúak ellátásának megállapítása is: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.
A törvénynek köszönhetően megszűnik az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, valamint a lakásfenntartási támogatás. Önkormányzati segély sem lesz már, helyette települési támogatás adható, amelyet elsősorban a lakhatás segítésére kell fordítani.
Lényeges döntés, hogy a törvényi változás ellenére a képviselő-testület és annak többségét adó Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület képviselőcsoportja 2015-ben továbbra is fenntartja azokat a szociális ellátásokat, amelyeket a korábbi időszakban az önkormányzat folyósított. Ez mintegy 100 millió forintba került a tavalyi évben, 2015-ben is hasonló összeget igényel a lépés.

Változni fognak a jogosultság feltételei, a folyósítás időtartama, valamint az ellenőrzés szabályai. Továbbra is folyósítják azonban Dombóváron a döntés értelmében a lakásfenntartási, az utazási támogatást és költségtérítést, a távfűtött lakások költségmegosztóinak felszereléséhez való, az iskolakezdési, a szociális tűzifa célú, a rendkívüli települési támogatást, és hozzájárulnak a köztemetéshez is.
2015 MÁR 10 08:51:00/