Vizes Élőhelyek Világnapja
Február másodika a Vizes Élőhelyek Világnapja, annak emlékére, hogy 1971-ben ezen a napon írták alá az iráni Ramsarban a Ramsari Egyezmény néven ismertté vált nemzetközi megállapodást a vizes élőhelyek, elsősorban az ott élő madárvilág védelméért.

Az egyre fokozódó emberi beavatkozás hatására a 20. század közepére olyan mértékben összezsugorodtak a vizes élőhelyek, hogy óhatatlanul szükségessé vált az ökoszisztémák hosszú távú megőrzését szolgáló nemzetközi szintű összefogás.


Jelenleg több mint 1200 terület, összesen mintegy 100 millió négyzetkilométer tartozik az egyezmény hatálya alá


A vizes élőhelyekre a legnagyobb veszélyt hazánkban a környező mezőgazdasági területekről bemosódó vegyszerek, a növekvő turizmus, a vízi sportok, a vízutánpótlás hiánya valamint a túlzott halászat és nádkitermelés jelenti.


Dombóvár több mint 57 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül Élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” című projekt megvalósítására. 


A projekt keretében lecserélésre kerültek a tájidegen fafajok őshonos egyedekre, kiirtásra kerültek a gyom jellegű növényfajok, felszámolásra kerültek a tájba nem illő épített elemek, valamint elszállításra került az illegálisan lerakott hulladék. A fejlesztést az tette szükségessé, hogy az elmúlt évtizedekben a területen számos kedvezőtlen beavatkozás történt: az élőhelyek vízellátottsága a patak szabályozásával, bevágódásával romlott, a leminősített területen nagy számban jelentek meg a gyomnövény fajok, az elhanyagolt területen nagy mennyiségű építési törmeléket raktak le a környékbeli lakók és közületek. 


A beruházás természetvédelmi szempontból kedvező hatású, növeli a terület értékét, hozzájárul a terület természeti sokféleségének növeléséhez, az ökológiai folyosó működéséhez, a környező területek kedvezőbb vízgazdálkodásához.


A terület tisztítását, takarítását, rendbetételét, valamint fenntarthatóságát a Roma Önkormányzat segítségével végezzük, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a természeti területeken végzett munkájukért.


Fontos, hogy mindannyian figyeljünk és vigyázzunk a minket körülvevő természetre, ezenbelül a felszíni és felszín alatti vizeinkre, valamint a vizes élőhelyekre, hiszen ez az élet forrása.


2016 FEB 04 09:29:27/