Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Általános tájékoztató

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Dombóvár Város Önkormányzata önként vállalt feladatként évről-évre csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ösztöndíjpályázathoz.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a dombóvári önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi  hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2018. évi forduló
2017. évi forduló
2016. évi forduló
2015. évi forduló

Dombóvár Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló és dombóvári állandó lakhellyel rendelkező fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása érdekében.

 

Az ösztöndíj elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani. A pályázati adatlapok kitöltése regisztrációt követően a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa) lehetséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott és aláírt pályázati adatlapot a pályázati felhívásban meghatározott mellékletekkel együtt 2017. november 7-én 16,00 óráig kell a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalba (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) benyújtani. A pályázat személyesen történő benyújtására kizárólag ügyfélfogadási időben van lehetőség az Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán!

 

A pályázati felhívások elérhetők a Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontban a felhívások között. A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhető.