Dombóváron található emléktáblák

 

 

Személy vagy esemény, melynek emlékére állították

Jelenlegi helye

Elhelyezésének időpontja

1.

Dr. Magda Tamás

Tüdőgondozó, Hunyadi tér 33. (K-i oldal)

2014.03.31.

2.

Dr. Riesz József, a szegények orvosa

Arany János tér 26.

2014.06.29.

3.

Széles Lajos, a Naksol feltalálója

Ady u. 9.

2011.03.31.

4.

1956-os Községi Forradalmi Bizottság megalakulása

Bezerédj u. 14. (K-i homlokzat)

1997.10.23.

5.

Franjo Vlasic horvát bán

Bezerédj u. 14.

2011.04.02.

6.

Virágos Magyarországért 2000 emlékfája

Hunyadi tér- Tinódi szobor melletti parkosított terület

nem ismert

7.

Az első közvilágítási lámpák kigyulladásának 100. évfordulója (1905.december 17.)

Jókai u. 9.

2005.

8.

Gyenis Antal és Molnár György

Szabadság u. 27.

1969.03.21.

9.

Dombóvári Gettó emlékhelye

Deák u. – Arany J tér keresztezése

2011.10.02.

10.

Farkasdi András esperes, apát és plébános

Arany János tér 18.- plébánia fala

2009.05.10.

11.

Hegedűs Alajos plébános

Arany János tér 18.

2004.

12.

Szepessy László költő

Erzsébet u. 48. K-i oldala (szülőháza)

1927.

13.

Leskó László, író és költő

Fő u. 15. (szülőháza)

2002.

14.

Buzánszky Jenő labdarúgó, az Aranycsapat tagja

Fő u. 26. (szülőháza)

2011.10.08.

15.

Saguly Károly mérnök

Petőfi tér- templom

Saguly tér

1995.

2016.

16.

Grosz Keresztély, a templom első sekrestyésének emlékére

Petőfi tér- templom fal

nem ismert

17.

Bíróság 100 éves fennállása emlékére

Járásbíróság, Hunyadi tér 33. (épületen belül)

2014.

18.

Dombóvár szervezett tűzvédelmének 135. évfordulójára – Dőry tűzoltó laktanya

Köztársaság u. 27. (Tűzoltóság)

2011.05.01.

19.

Giesswein Sándor, a Magyar Országos Eszperantó Egyesület elnöke

Rákóczi u-i temető ravatalozójának Ny-i oldala

2012.04.14.

20.

Helyi eszperantisták emlékét őrző tábla

Rákóczi u-i temető ravatalozójának Ny-i oldala

2011.11.01.

21.

Dr. Sáfár László és Dr. Sáfár Lászlóné

Tüdőgondozó homlokzata

2011.10.08.

22.

Bálind József

Szuhay Sportcentrum - főbejárat

2010.10.30.

23.

Dr. Tóth Aurél, gimnáziumi tanár

Bajcsy-Zs. u. 2.

1997.

24.

Molnár György

Árnyas u. 25. D-i oldalfal

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

1987.05.23.

25.

Kodály Zoltán zeneszerző

Bajcsy-Zs. u. 2. (főbejárat)

1968.05.25.

26.

Baross Gábor

Baross Gábor tér – vasútállomás – bejárat mellett

1998.

27.

„1919-ben e házban dolgozott a szocialista-kommunista párt helyi vezetősége”

Szabadság u. 17. (Pöttyös cukrászda melletti fal)

nem ismert

28.

Ivanich Antal

Szabadság u. 21.

2012.01.20.

29.

Egykori kereskedelmi kaszinó

Szabadság u. 21.

2012.01.20.

30.

Illyés Gyula költő, író

Szabadság u. 27.

Rákóczi u-i temető D-i oldalfal

1987.

2007.

31.

Fetter Károly szobrászművész

Rákóczi u-i temető D-i oldalfal

1995.11.01.

32.

Dombóvári Ipartestület elesett kartársai emlékére

Rákóczi u temető, ravatalozó bejárata

nem ismert

33.

Mozdonyvezetők szakszervezete halottainak emlékére 

Rákóczi u-i temető ravatalozó Ny-i oldala

nem ismert

34.

Pável Ágoston születése 100. évfordulójára

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert

35.

Kovácsy Tibor tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

2008. június

36.

Dr. Péczely László tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert

37.

Gömöry József

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert

38.

Regula Antal és Schneider András

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert

39.

Balázs György tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert

40.

Blészer Jenő tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert

41.

Jádosi József tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert

42.

Hansel István tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

2015.

43.

Fehérvári Lajos tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

2016.

44.

Veress József tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert

45.

Ternai Jenőné tanár

Bajcsy-Zsilinszky u 2.

nem ismert
 46. A világ megismerhető- Zöld gránitkőből készült emléktábla Dombóvár vasútállomás, peron felőli oldalon  2007.
 47. Lazar Ludwig Zamenhof emléktábla, Az eszperantó nyelv “öregei” Dombóváron emléktábla, Eszperantó klub emléktábla Tinódi Ház 2008.
 48. Lazar Markovics Zamenhof emléktábla  Illyés Gyula Gimnázium  2013.
 49. Barátság emléktábla Hotel Európa szálló homlokzatán 2013.