Dombóváron közszolgáltatást végző szervezetek, helyi ügyfélszolgálati irodák

Víziközmű-szolgáltatás, szippantott szennyvíz gyűjtése
Települési szilárd hulladék gyűjtése
Áramszolgáltatás
Távhőszolgáltatás
Gázszolgáltatás
Kéményseprő ipari közszolgáltatás
Városi köztemetők
Állategészségügy
Elhullott állatok elhelyezése
Gyepmesteri szolgálat