Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Ellátási terület:

A dombóvári járáshoz tartozó települések.

A központ által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj:

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

A központ által biztosított szolgáltatások:

Biztosítja a gyermek családban nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek és szülei igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat. Ellátja a védelembe vett gyermekek és családjaik segítését, ideiglenes elhelyezésre, illetve nevelésbe vételre tehet javaslatot, valamint az utógondozáshoz kapcsolódó feladatokat teljesíti. Koordinálja a jelzőrendszert, szakmai és módszertani javaslatot tesz annak minél hatékonyabb működése érdekében. Kapcsolatot tart az oktatási és egészségügyi intézményekkel, egyéb hivatalokkal. A hatósági intézkedés megtörténte után, a központtal való együttműködés kötelező jellegű.

A központ által biztosított egyéb szolgáltatások:
  • kapcsolattartási ügyelet, igény szerint mediációt végző szakember közreműködésével,
  • iskolai szociális munka
  • kórházi szociális munka
  • jogi tanácsadás
  • pszichológiai tanácsadás
  • családkonzultáció