Tájékoztató a dombóvári közterületi térfigyelő rendszer működéséről


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 31/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a dombóvári közterületi térfigyelő rendszer céljai:

a) az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása, 
b) a bűnmegelőzés,
c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,
d) a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés elősegítése,
e) a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete,
f) az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének megóvása és biztosítása.

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalon belül működő közterületet-felügyelet látja el. A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult, a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítése, felhasználása, továbbítása és törlése során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint, valamint a jegyző által kiadott szabályzat alapján köteles eljárni. 

A közterületi térfigyelő rendszer részét képező képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása:

Belváros

1. Szabadság utca 18. (Városháza) előtti közterület

2. Hunyadi tér nyugati oldal, Központi buszmegálló – Hunyadi tér 2. (Napsugár Áruház) közötti közterület

3. Hunyadi tér nyugati oldal, Központi buszmegálló és parkoló

4. Hunyadi tér keleti oldal, a jelzőlámpás útkereszteződéstől a Kossuth utca felé eső közterület (56-os forradalom tere)

5. Jókai utca városközpont felé eső része a jelzőlámpás útkereszteződéstől

6. Hunyadi tér keleti oldal, az egyirányú út észak felé eső része a jelzőlámpás útkereszteződéstől

7. Dombóvári Járásbíróság előtti közterület – Dombó Pál utca

8. Hunyadi tér – Pannónia út kereszteződése a Pannónia út irányába

9. Hunyadi tér – Ady Endre utca kereszteződése az Ady Endre utca irányába

Gunaras

10. Gunaras, Kernen tér 2. előtti közterület

11. Gunaras, Tó utca 3. előtti közterület

Újdombóvár, Tüske

12. A Kórház utca 39-41. alatt található városi kórház közterületi parkolója

13. IX. utca, Mágocsról bevezető út

14. A III. utcai „körforgalomnál” (újdombóvári templom mellett) az orvosi rendelő, gyógyszertár felőli térrész

15. III. utcai „körforgalomnál” (újdombóvári templom mellett) a plébánia felőli térrész

16. Március 15. tér – Gagarin utca kereszteződése

Kertváros

17. Szent László tér - Hóvirág utca, kertvárosi orvosi rendelő és környéke

Szőlőhegy

18. Szőlőhegy, Nyergesi buszforduló

Szuhay

19. Dózsa György utcai szelektív hulladéksziget és környéke

Megfigyelésre kijelölt, de jelenleg kamerával nem megfigyelt közterületek:

20. Garay utcai (szőlőhegyi) buszforduló, szelektív hulladéksziget és park

21. Hunyadi tér nyugati oldalán futó egyirányú út és park felé déli irányba

22. Lucza-hegyi hulladékudvar

23. Horvay János utca – Erkel Ferenc utcai kereszteződés szelektív hulladéksziget

24. A Hunyadi tér északi irányba az Ady Endre utca felé

25. Hunyadi tér keleti oldalán futó egyirányú út déli irányba a Művelődési Ház előtti sétány, szobor felé

26. A Radnóti utca és a Borsos Miklós utca kereszteződésében található szelektív hulladékgyűjtő szigetnek helyet adó 4598 hrsz..-ú közterület

27. Erzsébet utca - Ady Endre utca kereszteződése

28. Béke utca - Krúdy utca kereszteződése


A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják.

A kamerák által rögzített képfelvétel a rögzítés helyszínén

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,

c) végzett  közterület felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban

használható fel, és - a felvétel törlésének elhalasztására irányuló kérelem hiányában - nyolc nap elteltével törlésre kerül. 

Ha a felvételen szereplő személy a jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. Szabálysértési eljárásban, büntetőügyben, közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére a rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt  megjelöli. Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje. A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes. A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. A fentiekben felsoroltakon kívül más okból a képfelvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvétel - azok továbbítását követően, miután kétséget kizáróan megállapítható, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas - haladéktalanul törölésre kerül. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészlet a részére továbbításra kerüljön, először megvizsgálásra kerül, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen). A rendszer működésével, működtetésével kapcsolatban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz intézve írásban lehet tájékoztatást kérni.