MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. június 30-án 9,00 órakor kezdődő rendes ülésére

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

4. Rendeletek

- A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

6. A Deák Ferenc utcai volt zsinagóga épületének hasznosítása  - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

7. A Dombóvári Ipari Parkban található ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítése (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

8. Hotel Dombóvár előtti járdaszakasz felújítása (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

10. "Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért" ÚJ K.O.R. - Új Kapos-menti Oktatási Rendszer projekt pótmunkáinak jóváhagyása (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

19. A Kinizsi u. 37. alatti ingatlan kezelésére és üzemeltetésére vonatkozó feladatellátási szerződés (Utólagos feltöltés)

21. Gyenis Antal u. 18. szám alatti sportingatlan kezelése és üzemeltetése, a 2011. évi természetbeni sporttámogatások (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

22. A Szent Gellért utca megnyitása érdekében kötendő szerződés (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

23. A szőlőhegyi közösségi ház üzemeltetése - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

24. A Művelődési Ház és a Városi Könyvtár nyári nyitva tartása - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

29. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. működésével kapcsolatos döntések - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

31. A központi orvosi ügyeleti helyiség használata - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

33. Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

37. Javaslat tulajdonosi döntésre a Baross u. 10. alatti ingatlannal kapcsolatban (Utólagos feltöltés)

42. I. világháborús emlékmű környezetének megújítása (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

44. Beszerzési Szabályzat elfogadása (Utólagos feltöltés)

46. Közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

47. Szigeterdei játszótér elbontása (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

49. Belváros forgalmi rendjének felülvizsgálata - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

52. Intézmények karbantartási ügyei (Utólagos feltöltés) - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

53. Önkormányzati delegáció utazása a horvátországi Vir testvérvárosba - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

55. Dombóvár induló - A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

61. Képviselői kérdések és interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

Zárt ülés:

Új napirendek:

- Dombóvár város belterületi közútjainak forgalmi rend felülvizsgálata

- A Dombóvári Vízmű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések