MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Képviselő-testületének

2011. március 3-án 9,00 órakor kezdődő ülésére

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester tevékenysége - Állásfoglalás

3. Rendeletek:

- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet - melléklet - Tolnai Református Egyházmegye kérelme - Könyvvizsgálói jelentés (Utólagos feltöltés)

- Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása

- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

- Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet - Kiegészítés - Kiegészítés 2.

- A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet - Kiegészítés (Utólagos feltöltés)

4. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása (Utólagos feltöltés)

5. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása

6. "ÚJ K.O.R. - Új Kapos-menti Oktatási Rendszer" című projekt Műszaki Ellenőri Megbízási Szerződési módosítása - melléklet

7. "Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért" ÚJ K.O.R - Új Kaposmenti Oktatási Rendszer című projekt befejezési határidők módosítása (Utólagos feltöltés)

8. A KEOP-7.1.2.0-2008-0147 azonosító számú "Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése" című projekt támogatási szerződésének módosítása

9. Önrész biztosítása a Német Kisebbségi Önkormányzat pályázatához

10. A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása

11. Az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésére szerződés megkötése a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel (Utólagos feltöltés)

12. A városi rendezvénynaptár módosítása (Utólagos feltöltés)

13. Szakértő megbízása a KVG Zrt. által 2004-2006. években teljesített közszolgáltatás elszámolásának elkészítésére

14. DVMSE jövőbeni működése (Utólagos feltöltés)

15. Dombóvár város 2011. évi megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban - Árajánlat (Utólagos feltöltés)

16. Hunyadi téri csomópont vagyonátadása

17. Támogatás nyújtása a "Gyöngy születik" műalkotás elhelyezéséhez a felújított művelődési házban

18. Koncepciók:

- Dombóvár Város Önkormányzatának Civil Koncepciója (Utólagos feltöltés)

- Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója (Utólagos feltöltés)

- Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (Utólagos feltöltés)

19. Közbeszerzési eljárás indítása az "Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében" projekt megvalósítására (Utólagos feltöltés)

20. Intézményi közétkeztetés módosításának koncepciója

21. Tájékoztató a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör átadás-átvételéről, az Nkft. pénzügyi helyzetéről (Utólagos feltöltés)

22. Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről

23. Tájékoztató az önkormányzati intézményekben működő italautomaták üzemeltetéséről

24. Tájékoztató a Kapos ITK Kht. jelenlegi helyzetéről

25. A polgármesteri munkakör átadás-átvétele során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató

26. Képviselői kérdések, interpellációk

Új napirend:

- Franjo Vlasic horvát bán tiszteletére emléktábla elhelyezése a Város Hete rendezvénysorozat keretén belül

- Felkérés tehetséggondozási koncepció kidolgozására - Kiegészítés

- Fenntartási költség biztosítása a Konda-patak völgyi élőhely-helyreállítási pályázat esetében

- "Vasút-tisztasági - idegenforgalmi" közmunkaprogram támogatása

- A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet