MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Városháza Ujváry Termében

2013. május 30-án 14,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

 

 1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Kiegészítés

 2. számú előterjesztés

Az intézményfenntartó társulás keretében működtetett óvodák átszervezése, az óvodák fenntartásával összefüggő döntések - Dombóvári Gyermekvilág Óvoda alapító okirata - Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okirata - Vélemények 

 3. számú előterjesztés

2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma

 4. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

5. számú előterjesztés

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet elhelyezése 

6. számú előterjesztés

Óvodai étkeztetés struktúrájának átalakítása 

7. számú előterjesztés

Az állami intézményfenntartó feladatellátásához biztosított, illetve önkormányzati fenntartásban maradó vagyonnal kapcsolatos döntések 

8. számú előterjesztés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 2012. évről szóló beszámolója, 2013. évi pénzügyi terve - Egyszerűsített éves beszámoló - Kiegészítő melléklet - Üzleti terv - Költségvetés - Szakmai beszámoló - Könyvvizsgálói jelentés 

9. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2012. évi tevékenységéről 

10. számú előterjesztés

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

11. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása 

12. számú előterjesztés

A közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

(A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.) 

13. számú előterjesztés

A reklámozás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

14. számú előterjesztés

Közalkalmazottak béren kívüli juttatására elkülönített céltartalék feloldása 

15. számú előterjesztés

 Dombóvár Város Önkormányzata 4 éves munkaprogramjának felülvizsgálata 

16. számú előterjesztés

Viessmann Technika Dombóvár Kft. közérdekű kötelezettségvállalása 

17. számú előterjesztés

A Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft. működésére elkülönített keret felhasználása 

18. számú előterjesztés

Helyi önkormányzati televízió indítása 

19. számú előterjesztés

2013. évi sportkeret felosztás tárgyában hozott döntés ismételt megtárgyalása 

20. számú előterjesztés

Törvényi kötelezettségből eredő közterület átnevezések az I. és a VII. számú egyéni választókörzetben

(A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.) 

21. számú előterjesztés

Társadalmi megbízatású alpolgármester választása és juttatásainak megállapítása 

22. számú előterjesztés

Tájékoztató a személyszállítás közszolgáltatás saját gazdasági társasággal való ellátásának lehetőségéről 

Képviselői kérdések és interpellációk 

Új napirendi pont:

23. számú előterjesztés

Az ÖKO-Dombó Kft. 2013. évi üzleti terve - Likviditási helyzet 

24. számú előterjesztés

Állami adósságátvállalással kapcsolatos tájékoztatás, polgármester felhatalmazása a szükséges intézkedések megtételére 

25. számú előterjesztés

Székely Kör részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának módosítása 

26. számú előterjesztés

Döntés az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében megvalósuló "Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára" című egyfordulós pályázati felhíváson való indulásról 

27. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása "Dombóvár város területén található közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása szolgáltatási szerződés keretében" elnevezéssel (Zárt ülésen javasolt tárgyalni)