MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

2014. április 24-én 9,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

 

1. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 2013. évről szóló beszámolója, 2014. évi üzleti terve

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. 2013. évről szóló beszámolója, 2014. évi üzleti terve

7. számú előterjesztés

8. számú előterjesztés

9. számú előterjesztés

11. számú előterjesztés

12. számú előterjesztés

13. számú előterjesztés

14. számú előterjesztés
A Hamulyák Közalapítvány alapító okiratának módosítása
A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

17. számú előterjesztés

Képviselői kérdések és interpellációk

Új napirendi pontok:

18. számú előterjesztés
Döntés közterületi díjkedvezményről (Zárt ülés)

21. számú előterjesztés

22. számú előterjesztés

23. számú előterjesztés

A Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői állásának betöltésére beérkezett pályázat véleményezése (Zárt ülés)

24. számú előterjesztés

Előzetes döntés a szennyvízberuházással kapcsolatos pótmunkáról (Zárt ülésen javasolt tárgyalni)