MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

2014. február 13-án 17,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

 

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

1. számú előterjesztés:          

Peren kívüli egyezségi ajánlat vételárhátralék megfizetésével kapcsolatban

Zárt ülés:

2. számú előterjesztés:          

Az Országgyűlési Egyéni választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

3. számú előterjesztés:          

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Nyílt ülés:

4. számú előterjesztés:          

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Melléklet 1. - Melléklet 2/a - Melléklet 2/b - Melléklet 3. - Kiegészítés 1. - Kiegészítés 2. - Kiegészítés 3.

5. számú előterjesztés:          

Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása - Melléklet 1. - Melléklet 2.

6. számú előterjesztés:          

Önkormányzati rendeletekben foglalt díjak felülvizsgálata 

7. számú előterjesztés:          

2014. évi választásokhoz forrás biztosítása 

8. számú előterjesztés:          

Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre 

9. számú előterjesztés:          

Pályázati felhívás a 2014. évi sporttámogatásra 

10. számú előterjesztés:      

Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése - Előterjesztés melléklete - Rendelettervezet melléklete - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek - Javaslatok a költségvetéshez: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. - ÖKO-Dombó Kft. - Dombóvári Művelődési Ház NKft. - Vélemények: Egyesített Szociális Intézmény - Dombóvári Művelődési Ház NKft. - Dombóvári Városi Könyvtár - Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet - Dombóvári Gyermekvilág Óvoda - Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ - Intézményi költségvetések

11. számú előterjesztés:      

A Konda-patak völgyében található, beépítési kötelezettséggel terhelt ingatlan megvásárlása (Zárt ülésen javasolt tárgyalni.)

12. számú előterjesztés:      

A január 30-i ülésen hozott egyes képviselő-testületi döntések ismételt megtárgyalása

13. számú előterjesztés:      

Közbeszerzési eljárás indítása TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosítószámú „Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében üzemi, irodai berendezések, felszerelések beszerzése, szükség esetén üzembe helyezés és betanítás elnevezéssel

 Képviselői kérdések és interpellációk

Új napirendi pont:

14. számú előterjesztés: