MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. november 26-án 15,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Kifizetetlen szállítói tartozások - Kiegészítés

2. számú előterjesztés             

Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségügyi állapotáról, a város közegészségügyi-járványügyi helyzetéről - Melléklet

3. számú előterjesztés             

A Dombóvári Járási Hivatal tájékoztatója a tevékenységéről, a 2015-ben lezajlott szervezeti változásokról és a dombóvári kormányablak kialakításáról - Melléklet

4. számú előterjesztés             

Szigeterdei közvilágítás fejlesztése 

5. számú előterjesztés             

Tehetséggondozó program indítása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban - Melléklet

6. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Tájékoztató az iskolai oktatásnak helyet adó, vagyonkezelésbe adott ingatlanok állapotáról 

7. számú előterjesztés             

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek hasznosítása 

8. számú előterjesztés             

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel a műszaki tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása 

9. számú előterjesztés             

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések 

10. számú előterjesztés         

A kaposszekcsői hulladékudvar igénybevételével kapcsolatban lefolytatott egyeztetés eredménye 

11. számú előterjesztés         

Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 

12. számú előterjesztés         

A Dombó-Média Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése 

13. számú előterjesztés         

Beszámoló a Lakhatási Tanácsadó Testület munkájáról, sajtó-helyreigazítás kezdeményezése - Melléklet

14. számú előterjesztés         

Közvilágítás korszerűsítése 

15. számú előterjesztés         

Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

16. számú előterjesztés         

Feladatellátási szerződés kötése a Dombóvár-Tamási (Pári) közötti kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány elkészítéséről - Kiegészítés

17. számú előterjesztés         

Vízelvezető árkok üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása

18. számú előterjesztés         

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

19. számú előterjesztés         

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása 

20. számú előterjesztés         

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 33/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

21. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

A helyi adókról szóló 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása 

22. számú előterjesztés         

A növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása első olvasatban 

23. számú előterjesztés         

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

24. számú előterjesztés         

A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet 

25. számú előterjesztés         

A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 

26. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Megállapodás a tagönkormányzatok között a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központot fenntartó Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszűnésével összefüggésben

27. számú előterjesztés          

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény új arculatának kialakítása 

28. számú előterjesztés         

Emléktábla Saguly Károlyról 

29. számú előterjesztés         

Új tájékoztató táblák elhelyezése 

30. számú előterjesztés         

A dombóvári köztemetéseket végző szolgáltató kiválasztása versenyeztetéssel 

31. számú előterjesztés         

Beszámoló a 2015. évi vagyongazdálkodásról és a 2016. évi célokról 

32. számú előterjesztés         

Beszámoló az izraeli út során szerzett tapasztalatokról és a partnertelepülési tárgyalások eredményeiről 

33. számú előterjesztés         

Behajtási költségátalány megfizetése - 1. melléklet - 2. melléklet - 3. melléklet

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

34. számú előterjesztés         

Állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés         

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói beosztására benyújtott pályázat elbírálása 

36. számú előterjesztés         

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetői megbízatásának betöltésére beérkezett pályázatok, a társasági szerződés módosításának kezdeményezése