MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. február 11-én 14,00 órakor kezdődő

rendes ülésére


1. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Kiegészítés

2. számú előterjesztés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi díja

3. számú előterjesztés              

Gunarasi kerékpárút kialakításához szükséges terület megvásárlása - Melléklet

4. számú előterjesztés              

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

Melléklet

5. számú előterjesztés              

Hozzájárulás az ÖKO-DOMBÓ Kft. behajtási költségátalányról való lemondásához 

6. számú előterjesztés              

Jóváhagyás európai uniós pályázati kérelmek benyújtására, valamint a pályázatok   előkészítésére tagi kölcsön biztosítása a Dombó-Land Kft. részére  - Melléklet - Kiegészítés

7. számú előterjesztés              

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása - Határozati javaslat 1. melléklete - Határozati javaslat 2. melléklete - Záró véleményezési dokumentáció - Állami főépítészi vélemény

8. számú előterjesztés              

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Előterjesztés melléklete - Rendelet melléklete

9. számú előterjesztés              

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 

10. számú előterjesztés              

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tartozásának rendezése 

11. számú előterjesztés          

Attala Község Önkormányzatának egyezségi ajánlata a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ Társulás 2012. évi működéséhez biztosítandó hozzájárulás elszámolása miatt fennálló tartozásának rendezésére  - Kiegészítés

12. számú előterjesztés          

A Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés - Szerződéstervezet

13. számú előterjesztés          

A Petőfi utcai vízvezeték-hálózat rekonstrukció megvalósítása 

14. számú előterjesztés          

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetési szolgáltatásának ellátása 

15. számú előterjesztés          

Emléktábla elhelyezése a dr. Habsburg Ottó parkban

Képviselői interpellációk

Új napirendi pontok:

16. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

17-25. számú előterjesztés

Földbizottsági állásfoglalás ellen benyújtott kifogások (Zárt ülés)