MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. január 28-án 15,00 órakor kezdődő

rendes ülésére


1. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés              

A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a hatályos feladatellátási szerződés megszűnése utáni időszakra, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása - Melléklet

3. számú előterjesztés              

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról - Beszámoló

4. számú előterjesztés              

Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 

5. számú előterjesztés              

A Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány alapító okiratának módosítása  - Melléklet

6. számú előterjesztés              

Hozzájárulás az ÖKO-DOMBÓ Kft. behajtási költségátalányról való lemondásához 

7. számú előterjesztés              

A Tinódi ház karbantartásának versenyeztetése 

8. számú előterjesztés              

Hamulyák Közalapítvány kezdeményezése emlékmű állításra 

9. számú előterjesztés              

Pályázat kiírása a 2016. évi civil keretre 

10. számú előterjesztés          

Pályázati felhívás kiírása a 2016. évi sporttámogatási igény benyújtására - Kiegészítés

11. számú előterjesztés       

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést. 

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi díja 

12. számú előterjesztés          

Dombóvár, Pannónia út 5. szám alatti épület felújítása - Melléklet

13. számú előterjesztés          

Dombóvár Város Önkormányzatának sportrendelete 

14. számú előterjesztés          

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet 

15. számú előterjesztés          

A növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

16. számú előterjesztés          

A helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet 

17. számú előterjesztés          

A Dombóvár város egyes településfejlesztési közfeladatairól szóló 4/2009. (II. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

18. számú előterjesztés          

Az egészségügyi alapellátási körzetek felülvizsgálata - Rendelettervezet

19. számú előterjesztés          

Jam-csarnokban található ökölvívó teremben öltöző és vizesblokk kiépítése, Mándl Imre névadó emléktorna szervezésének támogatása 

20. számú előterjesztés          

Hat vár hat rád rendezvény – Vazul vére rockopera szervezése 

21. számú előterjesztés          

Betlehemi kompozíció bővítése és bemutatására új helyszín kialakítása 

22. számú előterjesztés          

Emléktáblák elhelyezése a Saguly Károly téren és a dr. Habsburg Ottó parkban 

23. számú előterjesztés          

Ponyvavásárlás a rendezvénysátorhoz 

24. számú előterjesztés          

Belváros forgalmi rendjének átalakítása - Melléklet

25. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének kiegészítése 

26. számú előterjesztés          

Dombóvár város polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai 2016. évi cafetéria-keretének meghatározása 

27. számú előterjesztés          

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása 

28. számú előterjesztés          

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal gépjárműcseréje 

29. számú előterjesztés          

Önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos döntés 

30. számú előterjesztés          

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

31. számú előterjesztés          

A polgármester 2016. évi szabadságolási terve 

Képviselői interpellációk 

Zárt ülés: 

32. számú előterjesztés          

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. volt ügyvezetője által – jogszabályba ütköző tartalommal – megkötött megállapodásról döntés