MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Városháza Újváry Termében

(Szabadság u. 18.)

2017. augusztus 2-án (szerda) 8,00 órakor kezdődő

 rendkívüli ülésére


Az ülés kezdetének időpontja 13,00 órára módosult!


1. számú előterjesztés                

A helytörténeti gyűjtemény infrastrukturális átalakításának költségeihez történő hozzájárulás - Melléklet: látványtervek

2. számú előterjesztés                

Berzsenyi u. 1. szám alatti vízmű telep értékesítése

3. számú előterjesztés                

Partnerségi rendelet megalkotása

4. számú előterjesztés                

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának államigazgatási szervek általi véleményezése - Melléklet: vélemények

5. számú előterjesztés                

Szent László szobor felállítása

6. számú előterjesztés                

Önkormányzati ingatlanokkal és kisebb beruházásokkal kapcsolatos döntések

7. számú előterjesztés                

Az önkormányzat tulajdonában lévő hulladékszállító gépjárműnek a tulajdonosváltásig tartó bérbeadása, a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés                

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása - Melléklet (módosítás) - Melléklet (Társulási megállapodás egységes)


Zárt ülés:

 9. számú előterjesztés                

Döntés a „Dombóvár város távhőszolgáltatás ellátása 25 éves időtartamban koncessziós szerződés keretében” elnevezésű koncessziós eljárás eredményéről

10. számú előterjesztés            

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetői feladatainak 2017. augusztus 16-tól történő ellátása


Új napirendi pont:

11. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

 A Dombó-Média Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - Melléklet: SzMSz