MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. január 13-án 8,00 órakor kezdődő
rendkívüli ülésére


1. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás és ingatlan-hasznosítási szerződés meghosszabbítása, a Dombó-Média Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosításának jóváhagyása - Közművelődési megállapodás - Ingatlan-hasznosítási szerződés - Dombó-Média Kft. feladatellátási szerződés - Plakátoló helyek - City-light buszvárók listája

2. számú előterjesztés

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása a 2017. január 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

3. számú előterjesztés

Tóth Zoltán képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló kezdeményezés és a lefolytatott bizottsági vizsgálat eredménye  

4. számú előterjesztés

Közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2017. évi keretösszege  - Melléklet

5. számú előterjesztés

Hozzájárulás a dombóvári szennyvíztisztító telep homokfogója szakértői anyagának elkészítéséhez - DRV Zrt. üzemeltetői jelzései - Szakértői ajánlat - Társulási előterjesztés

6. számú előterjesztés

Tájékoztató a HÉSZ módosítások állásáról, a várható hatályosulásról

Zárt ülés:

7. számú előterjesztés

Településképi tiltó határozat elleni fellebbezés 

8. számú előterjesztés

Döntés a „Közvilágítás korszerűsítés – Dombóvár, 2016” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről 

9. számú előterjesztés

Döntés a napelemes kiserőművek létesítésére lefolytatott pályázat eredményéről

Új napirendi pont:

10. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása