MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Városháza Ujváry-termében

(Szabadság u. 18.)

2018. március 29-én (csütörtök) 13,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

 

1. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Melléklet

2. számú előterjesztés

A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése

3. számú előterjesztés

Az I. utca 65. szám alatti ingatlan – volt Junior Étterem -  egészségügyi célú hasznosítása

4. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

5. számú előterjesztés

Gördülő fejlesztési terv módosításának kezdeményezése - 1.sz. melléklet (Határozat) - 2.sz. melléklet (Gördülő fejlesztési terv) - 3.sz. melléklet (Szakértői vélemény)

6. számú előterjesztés

Napsugár Áruház előtti terület megvásárlása

7. számú előterjesztés

2018. évi rendkívüli civil keret felosztása

8. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Melléklet (ESZI javaslat)

9. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata - 1.sz. melléklet (Bölcsőde javaslat) - 2.sz. melléklet (Integrált javaslat)

10. számú előterjesztés

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

11. számú előterjesztés

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2017. évi beszámolója, valamint a 2018. évi programtervezetének jóváhagyása - 1. számú melléklet: Elszámolás és költségkimutatás - 2. számú melléklet: Belső ellenőri jelentés - 3. számú melléklet: Záradék - 4 .számú melléklet: 2018. évi programterv

12. számú előterjesztés

A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos döntések - 1.sz. melléklet (kimutatás) - 2.sz. melléklet (beszámoló)

13. számú előterjesztés

Önerő biztosítása START járdaprogramhoz

14. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzati bérlakások átadásáig elvégzett felújítási és karbantartási munkálatairól - 1. számú melléklet: 2017. évi kimutatás - 2. számú melléklet: 2018. első negyedévi kimutatás

15. számú előterjesztés

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés

Kiemelt önkormányzati beruházások tervezése

17. számú előterjesztés

Döntés a Margaréta Óvodának helyt adó ingatlan értékesítéséről

18. számú előterjesztés

ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyfélszolgálati helyiségeinek hasznosítása

19. számú előterjesztés

Döntés Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogó nyílászáróinak felújítása ügyében

20. számú előterjesztés

Országos közutak melletti kerékpárútszakaszok üzemeltetésbe adása - Melléklet (tájékoztatás)

21. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás ismételt elfogadása

22. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

23. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárások indítása az EFOP-1.5.3 és 3.9.2 projektek keretében

24. számú előterjesztés

Az EFOP pályázatok kapcsán megvalósuló konzorciumi együttműködést szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása - 1.sz. melléklet - 2.sz. melléklet

25. számú előterjesztés

2018. évi sportrendezvény naptár elfogadása

26. számú előterjesztés

Tájékoztatás a HOSPITAL Alapítvány működőképességének helyreállítása érdekében tett intézkedések sikertelenségéről

27. számú előterjesztés

Beszámoló a síkosságmentesítési munkák elvégzéséről - 1.sz. melléklet (konzorciumi területek) - 2.sz. melléklet (közszolgáltatási területek) - 3.sz. melléklet (hóeltakarítási kimutatás)

28. számú előterjesztés

Ingatlanok előtti közterületen lévő növények kezeléséről szóló tájékoztató

29. számú előterjesztés

Beszámoló a vetési varjak által okozott problémák megoldása érdekében tett kezdeményezésről

30. számú előterjesztés

Városi piac koncepciótervének véleményezése, a helyszínre vonatkozó közvélemény kutatás eredményének ismertetése - Melléklet (helyszínrajz)

31. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközei 2017. évi módosításának alakulása - 1.sz. melléklet (teljes eljárás) - 2.sz. melléklet (felhívás)

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

32. számú előterjesztés

Döntés a „Gunaras, Fürdő utca térkő burkolatos járda és kerékpárút építése, kerékpárnyom felfestése, aszfaltburkolat helyreállítása” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pont:

Nyilvános ülés

33. számú előterjesztés: 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, új tag választása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba