Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Humán Bizottsága                 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2016. június 29-én (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2016. június 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása - Alapító okirat 

4. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság 2016. I. félévi munkájáról 

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezéséhez kapcsolódó alapító okirat módosítás korrigálása - Melléklet

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása személyi juttatások fedezetének biztosítása érdekében - Kiegészítés

9. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

10. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

11. számú előterjesztés

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény beszerzési és felújítási igényei

12. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2015. évi szakmai munkájáról

13. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató társulás 2015. évi tevékenységéről

14. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi társulás 2015. évi tevékenységéről

18. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása - Melléklet 1. - Melléklet 2. 

20. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

23. számú előterjesztés

A korábban tüdőgondozóként működő Hunyadi téri ingatlanrész ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezése

27. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum infrastrukturális fejlesztése

Zárt ülés:

Hu/1. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének engedélyezése