Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Humán Bizottsága                  

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2016. november 23-án (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2016. november 24-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés             

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium sportpályáinak lakossági használata és a kollégium épületének hasznosítása 

5. számú előterjesztés              

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatkörének felülvizsgálatával kapcsolatos döntések - A Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója - Beszámolók a köztemetők üzemeltetéséről: 2014. évről, 2015. évről, 2016. I. félévéről

6. számú előterjesztés             

A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

8. számú előterjesztés             

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2017. évi sportkeret terhére

9. számú előterjesztés         

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, a betöltetlen I. számú házi gyermekorvosi körzetben ellátást végzők díjazása  -  Törvényességi felhívás

13. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár város környezeti állapotáról

Zárt ülés:

16. számú előterjesztés         

Dombóvári tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása