Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Humán Bizottsága                 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2016. október 26-án (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
 
A képviselő-testület 2016. október 27-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés              

Hozzájárulás az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium tornacsarnokának felújításához - Melléklet

4. számú előterjesztés              

A család- és gyermekjóléti központ, illetve egyes további szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátására önkormányzati fenntartású intézmény létrehozása - Melléklet

5. számú előterjesztés              

A Tinódi Ház Majoros termének többfunkciós helyiséggé történő alakítására, valamint a nagyszínpad felújítására bekért ajánlatok ismertetése - Melléklet

7. számú előterjesztés              

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató a közfoglalkoztatási programok létszámgondjairól

10. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár környezeti állapotáról 

11. számú előterjesztés          

Natúrpark létrehozásának kezdeményezése

12. számú előterjesztés          

Tájékoztató a városban található képzőművészeti alkotásokról

13. számú előterjesztés          

A Pogány mitológia szobor restaurálása

15. számú előterjesztés          

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

16. számú előterjesztés          

Sportlétesítményeket érintő beruházások