Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. április 26-án (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. április 27-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés               

Állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére benyújtott pályázatok véleményezése - Rajkóné Kiss Ágnes pályázata - Bükösdi Olga pályázata - Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma beiskolázási tájékoztatója

4. számú előterjesztés                

Az újdombóvári őszi fesztivál támogatása

5. számú előterjesztés                

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. január 1. napjától 2017. április 20. napjáig tartó időszakban végzett tevékenységéről, valamint gazdálkodásárólElszámolás - Támogatási igény - Programterv   (A támogatási igény és a programterv az Egyesület által küldött újabb dokumentumokra kicserélve.)

6. számú előterjesztés               

Dombóvári úszóegyesületek uszodahasználatának támogatása - Melléklet

7. számú előterjesztés               

A Dombóvári Focisuli Egyesület számára az önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

8. számú előterjesztés               

Támogatás biztosítása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére Experidance Produkció szervezéséhez

9. számú előterjesztés               

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve (Tinódi Ház Nonprofit Kft., Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., Dombó-Média Kft.) - A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-re vonatkozó új határozati javaslat

Tinódi Ház Nonprofit Kft: Beszámoló -  Üzleti terv: Üzleti terv  Pénzügyi kimutatás  - Felügyelőbizottsági döntés

Dombó-Média Kft.: Beszámoló - Felügyelőbizottsági döntés

13. számú előterjesztés           

Hat vár hat rád 2017

14. számú előterjesztés           

Együttműködési megállapodás megkötése „Aranycsapat” településekkel - Melléklet

18. számú előterjesztés           

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

19. számú előterjesztés           

A Szekszárdi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezése

20. számú előterjesztés           

Az egészségügyi alapellátást érintő döntések

22. számú előterjesztés           

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása - Egységes szerkezetű hivatali szmsz

23. számú előterjesztés           

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása - Előterjesztés melléklete - Rendeletmódosítás melléklete

Új napirendi pont:

28. számú előterjesztés

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása