Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendkívüli ülését 2017. augusztus 1-jén (kedd) 15,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. augusztus 2-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

 

1. számú előterjesztés

A helytörténeti gyűjtemény infrastrukturális átalakításának költségeihez történő hozzájárulás - Melléklet: látványtervek

4. számú előterjesztés

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának államigazgatási szervek általi véleményezése - Melléklet: vélemények

5. számú előterjesztés

Szent László szobor felállítása

8. számú előterjesztés

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása - Melléklet (módosítás) - Melléklet (Társulási megállapodás egységes)

 

Zárt ülés:

10. számú előterjesztés

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetői feladatainak 2017. augusztus 16-tól történő ellátása


Új napirendi pont:

11. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Dombó-Média Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - Melléklet: SzMSz