Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendkívüli  ülését 2017. május 15-én (hétfő) 16,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. május 16-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

 

3. számú előterjesztés

A dombóvári úszó egyesületek uszodahasználatának támogatása az első negyedévre

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Focisuli Egyesület 2017. évi támogatása

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója és üzleti terve - beszámoló - üzleti terv - könyvvizsgáló záradéka - FEB határozat

10. számú előterjesztés

Óvoda- és iskolatej program keretében tejtermékek biztosítása az óvodások részére

12. számú előterjesztés

A 2017. évi Kihívás napjának szervezése

13. számú előterjesztés

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása


Az érintett nyilatkozatától függően zárt ülésen tárgyalandó:

14. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. ügyvezetőjének választása - pályázat


Új napirendi pont:

15. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Pályázat benyújtása a Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázati felhívásra