Dombóvár Város Önkormányzatának

               Humán Bizottsága                


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes  ülését 2017. május 24-én (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. május 25-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés                

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2016. évi tevékenységéről

Hamulyák Közalapítvány - Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány - Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány

7. számú előterjesztés                

A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

8. számú előterjesztés                

Az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezése - Vélemények - Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde szülői közösségének véleménye - Német nemzetiségi önkormányzat véleménye - Megszüntető okirat - Módosító okirat - Új alapító okirat Feladatellátási szerződés módosítása

9. számú előterjesztés  

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!               

A Szivárvány Óvoda udvarkialakítási, zöldterület felújítási munkáinak finanszírozása

11. számú előterjesztés            

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés            

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés            

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

14. számú előterjesztés            

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet - Rendelettervezet melléklete

Vezető nyilatkozatok I. - Vezetői nyilatkozatok II.

15. számú előterjesztés            

Pályázati felhívás kiírása sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására - Pályázati felhívás - Pályázati adatlap

16. számú előterjesztés            

A helyi foglalkoztatási paktum projektben való részvétel felfüggesztése

17. számú előterjesztés            

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

18. számú előterjesztés            

Az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

19. számú előterjesztés            

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés            

Mentőállomás fejlesztési koncepció


A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:


Zárt ülés

Hu/1. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének engedélyezése